fbpx

קוראת בקפה

פגישת יעוץ עסקי חד פעמית

תוכנית הליווי כוללת

פגישה אחת של 90 דקות

פרונטלית / זום

סיכום הפגישה למייל

מסקנות הפגישה והנחיות לדרך פעולה

נקבע לקפה לפגישה של 90 דקות

שבה נכיר קצת וננסה להבין יחד

מה הכי חסר לך כרגע בעסק ואיפה נמצא הקושי שלך.

בהמשך הפגישה ננמקד בנושא זה

ונמצא את דרכי הפעולה הנכונות והמתאימות ביותר עבורך

לאחר הפגישה אשלח לך מייל סיכום של הפגישה

הכולל את כל מסקנות הפגישה ומשימות להמשך

עלות השירות

₪320

דברים שחשוב לדעת

  • ניתן לשדרג לתוכנית ליווי עד 7 ימים ממועד פגישת “קוראת בקפה”, עלות הפגישה הנוכחית תקוזז ממחיר תוכנית הליווי שבחרת.

  • ניתן לקבוע פגישות נוספות בעלות של ₪250 לשעת פגישה.
  • תוכניות הליווי אינן כוללות עבודות מיתוג או כל עבודה גרפית אחרת.
    במידת הצורך שירותי גרפיקה על ידי הסטודיו ינתנו בהנחה של 10%.

תפריט נגישות